Dijital Düşünme Raporu 2020 – 14 – by Space Dreamer Mr.M.Temel Aygün

“Oldies 1 ” by Reha Mustecaplioglu @rmustecap

Dijital Düşünme Raporu 2020

Tüm dünya büyük bir hızla dijitalleşmeye doğru evrilirken düşünce yapımızı ve düşünme şeklimizi değiştirmek aslında her birimiz için kaçınılmaz bir gerçek.

Bu değişim ihtiyacı iş hayatında, müşterilerin güne uyum sağlayan ve neredeyse her gün değişen beklentilerini yönetmek için de karşımıza çıkıyor. Dijital düşünmeden uzaklaştığımız durumda müşterilerimizin beklentilerini karşılamaktan da uzaklaşıyoruz.

Peki, “Dijital Düşünme” ne demek? Bu sorunun cevabını verebilmek amacıyla, TING İstanbul olarak dijital düşünmeyi tanımladığımız, kriterlerini açıkladığımız, ülkemiz ve dünyada dijital düşünen şirketlerin ortak özelliklerini aktarmayı hedeflediğimiz “Dijital Düşünme Raporu”nu hazırladık.

Raporumuza katkı sağlaması amacıyla Türkiye’deki şirketlerin ve yöneticilerin ne kadar dijital düşündüklerini, dijital dönüşüme hangi mesafede durduklarını ortaya koyacak ‘Dijital Düşünme Araştırması’nı gerçekleştirdik. Online olarak düzenlediğimiz anketimize 11 farklı sektörden farklı büyüklüklerde şirketleri temsilen 102 üst ve orta düzey yönetici katıldı.

Araştırmanın ortaya koyduğu önemli bulgulardan biri, şirket yöneticilerinin en büyük sorumluluklarından ve aynı zamanda en çok mücadele ettiği zorluklardan biri dijital dönüşüm stratejilerini belirlemek. Araştırma katılımcılarının yüzde 70,3’ü şirketlerinin dijitali de kapsayan bir stratejisi olduğunu belirtirken, dijitalleşmenin ana stratejileri olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 68,9 olarak karşımıza çıkıyor.

Elbette sadece strateji belirlemek yeterli değil, önemli olan bunu yaparken eş zamanlı olarak şirketin güne ayak uydurmasını sağlamak ve hatta rekabette geride kalmaması için hep birkaç adım önde gitmek…

Dijitalleşme, araştırmamız katılımcılarının yüzde 75’inin de belirttiği gibi, şirketler için çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirip şirketinin dijital dönüşüm sürecini başlatan şirketlerin oranı yüzde 82, ki bu Türkiye için umut verici bir gelişme.

Dijital dönüşüm, bir yönetim kararından çok daha fazlası. Belirlenen stratejilerin başarıya ulaşmasının ardında tüm şirketin aynı bakış açışına sahip olması ve inanması yatıyor. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 86’sı şirketlerinin üst yönetiminin ve yöneticilerinin dijital dönüşüme inandığını ve desteklediğini belirtirken, bu oranın çalışanlarda sadece yüzde 67 olması, şirketlerin önünde bu dönüşümün gerçekleşmesi için ele almaları gereken önemli bir gündem olduğunu ortaya koyuyor. Bunu aşabilmek için şirketlerin çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemesi ve fikirlerini değiştirecek adımlar atması gerekiyor.

İnsan merakını gidermek, yenilik yaratmak ve ilerlemek için düşünüyor. Güne ayak uydurmak için de düşünme şeklini değiştirmesi gerekiyor. Acaba yeteri kadar dijital düşünebiliyor muyuz? Peki, ‘dijital düşünme’den ne anlıyoruz? Dijital dönüşümün gerekliliğine inanıyor muyuz? Dijitalleşmeden ne gibi beklentilerimiz var? Şirketimizin dijitalleşme stratejisi var mı? Varsa acaba bu strateji ne kadar uygulanıyor?

Türkiye’deki dijital düşünmenin resmini ortaya koyan, dünyadaki trendlere göre Türkiye’nin yerini görmemizi sağlayan ‘Dijital Düşünme Araştırması’na katılarak fikirlerini paylaşan tüm yöneticilere tekrar teşekkür ediyoruz. Raporun dijital dönüşüm yolculuğunda şirketlere ve siz değerli okuyuculara ışık tutmasını diliyoruz.

Düşünmenin Tarihi

Düşünmek insanı bilgiye ulaştırır

Dijital düşünmeye geçmeden önce kısaca ‘düşünmek’ nedir, tarihsel gelişimi nasıl olmuştur diye bakmakta fayda var.

Düşünmek kelimesinin sözlük anlamı: “Bir yargıya varmak ereğiyle bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki bağlantılardan yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek”.

Düşünme kelimesinin fiil olarak ilk defa 12. yüzyılda kullanıldığı varsayılıyor.

Bu noktada bir kafa karışıklığını da ortadan kaldırmak gerekiyor. Yakın zamana kadar ‘düşünme’ ile ‘düşünce’ birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardı. Oysa ‘düşünce’, insanın bilinçli veya tesadüfi olarak yaşadığı zihinsel bir süreç olan ‘düşünme’nin sonucudur. Yani aslolan düşünmedir.

Peki, düşünmek bize neler getiriyor? Öncelikle, insanı insan yapan düşünebilme yetisi. Bizler bu sayede geleceğimizi tasarlayabiliyor, problem çözüp karar alabiliyor ve sonuçta da bilimi oluşturabiliyoruz.

Düşünmenin kaynağı aslında meraka dayanır. İnsan hayatının her döneminde merak eder, araştırır, bulduğu sonuçlarla tatmin olup devam edebileceği gibi, kuşku duyup yeniden araştırmaya, bulduklarını doğrulatmaya ihtiyaç duyabilir. Bu da insanın sürekli bir arayış içinde olmasını ve dolayısıyla düşünmesini sağlar.

Analog Düşünme Dijital Düşünmeye Karşı

Dijital gerçekten ne demek?

Farklı bakış açılarına sahip yöneticiler bu soruya farklı cevaplar veriyor; kimine göre dijital sadece teknoloji ile ilgiliyken, bir diğerine göre değişen müşteri beklentilerini karşılamak ya da gelir maksimizasyonu anlamına geliyor. Elbette bu tanımların hiçbiri yanlış değil. Ancak unutmamak gerekir ki, farklı bakış açıları ya da farklı tanımlar, o konuda ortak hareket edilmesine hatta kimi zaman farklı departmanlarda aynı çalışmaların farklı yöntemlerle yapılarak gereksiz zaman ve para kayıplarına neden olur. Bu açıdan, her zaman şirket genelinde kabul görüp benimsenecek ortak vizyon ve tanımlar üzerinden hareket etmek hayatı kolaylaştıracak, tüm çalışan ve yöneticilerin konuyu net bir şekilde anlayıp, ona göre hareket etmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak, anlamlı ve sürdürülebilir olmak için, dijitalin sadece teknoloji değil, bir iş yapış biçimi olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz.

İnanılmaz bir hızla dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz ancak acaba bu dijital dünyada yeteri kadar dijital düşünebiliyor muyuz?

Değişimi anlamak, içinde yaşadığımız ortamda meydana geldiğinde zor olabilir. Bu da dijital teknolojinin hayatımızı nasıl şekillendirdiğini her zaman fark edip anlamamızı ve takdir etmemizi engelliyor. Analogdan dijitale geçiş, kullandığımız cihazlardan dünyayla etkileşim şeklimize kadar neredeyse her şeyi değiştirdi. Bilgi paylaşımını ya da günlük işlerimizi daha hızlı ve insan hatasını minimuma indirecek şekilde daha akıllı yollarla yapabilir hale geldik.

Elbette hatalar olacak ancak dijital teknolojiler sayesinde çevik düşünüp hareket edebilmemize bağlı olarak bakış açımız geliştikçe hızlı cevap verme, tepki gösterme yeteneklerimiz de her geçen gün gelişiyor.

Son yıllara kadar yani dijitalleşme bu kadar kapımıza dayanmadan önce hepimiz, alıştığımız şekilde analog düşünmeye devam ediyorduk. Mesela, bir markanın falanca ürünü iyiyse mutlaka başka bir ürünü de iyidir diye düşünmek ya da grip olmadan önce hapşırmak normal ise siz de her hapşırdığınızda grip oluyorsunuzdur mantığını yürütmek aslında tipik analog düşünme şekilleri. Bizlere öğretilen, kabul görmüş doğrulara bağlı olarak, fazlaca sorgulamadan, bize verileni olduğu gibi kabul etmek…

Oysa artık analog düşünmenin yeterli olmadığı, ezici bir ağırlığa sahip dijital bir dünyada yaşıyoruz. Bizi sayısız cihaz ile bağlantılı hale getiren ve her zaman her yerde var olan internet, gücünü dijital düşünceden alıyor. Artık iş dünyasının geleceğinin dijital dönüşümden geçtiğini hepimiz biliyoruz.

İş dünyasında müşteri beklentileri de hızla değişiyor. Salesforce’un ‘2019 State of the Connected Customer’ raporuna göre müşterilerin yüzde 73’ü şirketlerden kendi ihtiyaç ve beklentilerini anlamasını bekliyor.

Artık eskisi gibi bir siparişin eline ulaşmasını haftalarca hatta belki günlerce beklemeye hiçbir müşterinin tahammülü yok. Çünkü online sipariş verdiğimizde kesin teslimat tarihi ve hatta saati istiyoruz, siparişimizi takip edebilmeyi, dağıtım aracının hangi sokakta olduğunu bile bilmek istiyoruz. Bu tamamen dijital teknolojinin bir sonucu olarak şirketlerin standartlarını ve dolayısıyla müşteri beklentilerini yükseltmesinden kaynaklı. Bu örnekten de yola çıkarak, analog dünyada sıkışıp kalmış şirketlerin dijital dünyanın beklentilerini karşılamakta zorlanacağı ve zamanla kendini yenileme yoluna gitmezse yok olacağını söyleyebiliriz.

See you in next blog with the following topics :

 • Dijital Dünyada Analog Düşünmenin Yarattığı Tehlike
 • Konu Dijital Stratejiye Sahip Olmak Değil, İş Stratejinizi Dijitalleştirmek

12.07.2020

Kadıköy, İstanbul – TURKEY

Yazar/ Author : M. Temel AYGÜN, Ph. D. in Aerospace Eng.

https://www.linkedin.com/in/mehmet-temel-aygun-1066a514/

Copyright belongs to Author.

SUCCESSFUL DIGITAL TRANSFORMATION by Space Dreamer -12- Mr.M.Temel Aygun

How Change Management helps you to hold course

“We live in times in which digitalization is radically changing the business landscape across industries. To remain competitive, businesses around the world  are increasingly investing in digital transformation.”

The failure rates of digital transformations remain high. These failures largely stem from the unique challenges associated with digital transformation, including shifting from the current culture to a more digital, entrepreneurial one, dealing with a lack of digital talent, working in cross- functional teams where silos have been the norm, meeting accelerated timelines due to higher customer expectations, and accepting evolving target states instead of fixed goals. What most business leaders underestimate is that digital transformation is not just about technology: Above all, it is about people. That makes it complex – thus requiring a  new approach for managing the change.

From our experience with digitalization topics, we have  identified three key imperatives in successful digital transformations. These imperatives have shaped our Integrated Change Management methodology:

 1. Instituting an integrated approach across facts – i.e., tangible elements such as technology, processes and social interactions – i.e., intangible elements such as culture and teams throughout  the transformation journey and across the entire company
 2. Living agile by proactively updating change measures to meet both current needs and  overall objectives effectively
 3. Adapting “classic” Change Management levers such as communication, leadership, team setup, training, etc. for digitalization needs

This paper analyzes real cases to provide a deeper, more practical understanding of how digital transformation  can be a success story with the help of Integrated Change  Management. At the end of the paper, you will find insights as well as key recommendations to start your own digital transformation journey with confidence.

“Change Management  is a top 3 concern among executives when entering digital transformation  projects.”

“Digital transformation?  It’s all about the people!”

TOP FIVE CHALLENGES FOR DIGITAL TRANSFORMATIONS

We live in times in which digitalization is radically changing the business landscape across industries. Companies worldwide are facing the challenge of managing the fast and repetitive adaptation of their organizations to suit the volatile circumstances of the digital age. Sooner or later, your business may also be faced with a disruption.

The worldwide digital transformation market is estimated to grow by 20% annually to USD 2 trillion by 2022, from the current size of USD 1.2 trillion, driven by the prospect of significant benefits in customer experience, time-to-market, product quality and operational reliability. However, the failure rates of digital transformation initiatives lie in the range of 60% to 85%. It is perfectly understandable that business leaders are quite uncertain when it comes to digital transformation in general, and about Change Management in particular.

The top challenges we often hear from  business leaders about digital transformations are

 1. CULTURE : There is a lack of openness to digitalization, sometimes even pushback from traditional entities. It takes time for both leadership and employees to adopt the necessary information-sharing mentality and cope with continuously changing conditions.
 2. DIGITAL TALENT : It is difficult to attract the right talent to execute the transformation or fill in new roles. New and existing employees need to grow together and work toward the same goals across the entire organization.
 3. SPEED : There is a need to progress quickly in an environment that lacks complete clarity. Encouraging people to speed up and make their own decisions can subject them to stress.
 4. EVOLVING TARGET STATE : Unlike traditional transformations, the target state continuously evolves due to changes in technologies, processes and roles.  The flexibility required for this approach with its “fail fast, fail often” mentality contradicts the common 100% quality approach of many traditional organizations.
 5. CROSS-FUNCTIONALITY : The impact of digitalization across interconnected business processes is not fully understood. Breaking down silos and linking formerly independent functions often leads to turmoil.

Does this sound familiar to you? A lot of business leaders we spoke with see the need for launching a digital transformation soon in order to prevent being outperformed by their competitors. However, they do not know how to prepare their organizations and employees for what is to come. Therefore, it is not surprising that 46% of interviewed C-level leaders report that Change Management is among their top three concerns when initiating digital transformation projects. They acknowledge that the only way to remain competitive is to create a wholehearted acceptance of digitalization within an organization. Because ultimately, people build up your business, not machines.

INTEGRATED CHANGE MANAGEMENT

“Starting a digital transformation journey without a dedicated focus on Change Management is like  leaving the safe harbor with no knowledge of how  to sail through turbulent waters. Only when a mast cracks and the waves get rough do you notice that you forgot to manage the complex interplays.

To reach your desired destination with a sailboat, you need the basic equipment as visualized on the left. Facts such as technology and processes as well as social interactions influenced for example by culture and teams serve as the sails. Transformation management acts as the boat’s hull to provide the platform and a reliable structure for sailing the transformation in the right direction.

However, to master the challenges of a tough environment with troubled waters, skilled skippers adhere to three imperatives: Align both sails to benefit from the joint forces that quickly drive a boat forward, use a robust, yet flexible boat hull to hold course, and adapt the tools available on board to react to changing conditions.

Keeping the essence of these analogies and our experience with digitalization projects in mind, we created our Integrated Change Management approach to help you navigate your digital transformation journey:

KEY IMPERATIVES FOR CHANGE MANAGEMENT

From our experience in digitalization topics, we have identified the three following key imperatives for Change Management in  successful digital transformations:

 1. INSTITUTE AN INTEGRATED APPROACH TO CHANGE MANAGEMENT by incorporating tangible facts with the intangible social interactions throughout the digital trans- formation journey – from conception to implementation.
 2. LIVE AN AGILE CHANGE MANAGEMENT APPROACH given the context of technology  and people challenges that lead to evolving  target states. Humans often behave and react in unpredictable ways. Hence, Change Management must anticipate and adapt to changing situations to remain effective. Agile means being flexible  at all times to address current needs without compromising the vision.
 3. ADAPT CLASSIC CHANGE MANAGEMENT LEVERS TO THE CONTEXT OF DIGITALIZATION. The set  of levers for Change Management – comprised  of leadership, teams, culture, change story, communication, training, role transitioning  and learning organization – remain the same  but should be tuned to the requirements of digitalization.

See you in next blog with the following topics :

 • Institute an integrated approach to change management
 • Live an agile change management approach
 • Adapt classic change managment levers to the context of digitalization

21.06.2020

Kadıköy, İstanbul – TURKEY

Author : M. Temel AYGÜN, Ph. D. in Aerospace Eng.https://www.linkedin.com/in/mehmet-temel-aygun-1066a514/

Copyright belongs to Author

Determining the target condition – Value Stream Design 4.0 by Space Dreamer (Author :M.Temel AYGUN)

VSD 4.0 serves the designing of the target condition for the future order-processing process including the associated information flows. In the first step, the approach comprises the traditional VSD, which aims to bring products into flow in order to achieve short throughput times. In the second step, there is a check of which stations can be further stabilized and designed to contain less waste through digitalization in order to improve or expand the product flow.

Finally, in a third step, the product and information flows are integrated and synchronized. The basic rule is that initially it should be striven for a robust flow based on process stability instead of digitalizing complex and inherently instable processes.

Execution of traditional VSD

Through VSD, a value stream vision is developed that preferably satisfies the previously formulated targets regarding throughput time, quality, productivity, etc. The approach was established following Rother [6], who describes value stream guidelines. The use of these guidelines results in workstations and processes being capable to fulfill a given work content within the scope of customer takt time allowance. Subsequently, adjoining processes can  be linked with one another to create the largest flow areas possible. Within those “islands of flow” a product or order can be further processed without waiting times. If processes cannot be directly linked (e.g. due to setup times  or different cycle times), they need to be decoupled through pull systems (FIFO systems or supermarkets). The authorization of new orders preferably takes place in one place, the so-called pacemaker process.

Digitally improving product flow

If a value stream vision has been developed in this way, implementation projects are defined that develop the current value stream step-bystep towards this vision. Typically, these projects first address traditional wastes. Fundamental projects are the introduction of standard work and the stabilization of quality. Subsequently, projects follow that bring about the improvement of the material flow, e.g. the line balancing of flow lines, the development of flow layouts, or the organization of a pull-material supply.

Subsequently, digital improvement opportunities through the following questions can be checked systematically:

 • Which traditional wastes can be better eliminated through digital measures? Example: The use of flexible pick-by technologies if material trays are too inflexible for zero-defect commissioning.
 • Which wastes in information logistics can be eliminated by a better organization? Example: Figures and their recording are unified for all machines in a group and used in the morning meeting for the target/actual comparison.
 • Which wastes in information logistics should be eliminated through digital measures? Example: The data for machine availability is recorded directly to the machine control instead of a manual transmission to MES.

Finally, there should be a check of which performance characteristics of the formulated busines model can be supported by the digitalization of the order processing.  Example questions could be:

 • How can the flow be further improved by automating manual planning steps that are repeated for every order?
 • At which point do configurators help in automatically translating customer requests into process parameters?
 • How can the product automatically parameterize work stations in order to further decrease setup times and support standard work?
 • Where does it make sense to assign process data to the product and make them available to the customer?

Integrating the product and process information flow

In the last step of VSD 4.0 the information defined, which is needed (product, process, and resource information) at the stations of the new value stream to implement the vision of order processing without waiting times. To start processes at a station without delay, all required information must be available at the beginning of the order. With this goal, the information needs of all processes are assessed and recorded as ”activities” in the process boxes. The same applies to the support processes like work preparation, intralogistics and maintenance.

Linking of information sources  and storage media

Based on the definition of future informational needs, suitable storage media are defined in cooperation with production-oriented IT and inscribed in the value stream map with the respective horizontal lines. Through vertical lines and the placement of points, a clear and standardized assignment of information sources to storage media takes place. For example, in this step it can be determined that, in the future, all quantity reports are automatically collected in MES. To show this, a vertical line from the data point “quantity” is drawn to the line of the storage medium MES and connected with a point.

In this final step, all activities that use available information are attached by dashed lines. For example, it is determined that the output quantity of every station available in MES is discussed daily in the course of shop floor management in order to recognize deviations and initiate improvements. From data point “quantity”, a dashed line is therefore drawn to the horizontal line of shop floor management and also connected with a point.     

Example application of VSD 4.0

For the already exemplarily observed value stream of the special machine manufacturer, the objective of value stream design is to significantly reduce the cycle-time whilst offering simultaneously high flexibility in the configuration for sales and customers. This is essentially achieved through

 • consistent digitalization of information sharing from the customer all the way to the machines
 • a drastic reduction in manual process steps and the associated processing time (from 6.5 h to 15 min)
 • a reduction of storage media (from 12 to 7) and media disruptions

The new process in detail

On the customer side, an online configurator was implemented that depicts the solution spaces possible in production in the dimensions categories, materials, and measurements. In this way, it is possible for the customer to configure and order the product without further communication with sales or development. The product data generated through the configurator is automatically transmitted to a parameterizable CNC code generator. The new CNC program arrives directly at the machine through the Distributed Numerical Control (DNC).

Until now, the order authorization took place through a push principle. The foreman planed the sequence of the orders according to demand and his own judgement (Go-and-see planning). In the course of VSD 4.0, strict FIFO pull processing now takes place (Fig. 20).

In order to stabilize and further improve the new processes, the figures delivery performance and capacity utilization are discussed in future daily shop floor meetings. In the event of deviations the PDCA cycle is started.

14.06.2020

Kadıköy, İstanbul – TURKEY

M. Temel AYGÜN, Ph. D. in Aerospace Eng.

https://www.linkedin.com/in/mehmet-temel-aygun-1066a514/

Copyright belongs to author.

Korona sonrası neler olabilir – 3 – by Futurist Numan Bayrak

Ülkemiz adına sevindirci gelişmelere şahit oluyoruz ve olacağız. Bir müsibet bin nasihatten iyidir ata sözünün gerçekleşmesini görmek hem üzüntü verici hemde sevindirici.

” İkra” kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimin ilk sözlerinden dir ve bunun gündeme gelmesi için Korona gibi bir belanın olmasına gerek yoktu aslında.

“İlim Çin’de bile olsa gidiniz.” diye ne güzel söylemiş peygamberimiz Hazreti Muhammed.Evet Korona belası bizide ilme olan ihtiyacı farketmemiz için vesile oldu, oluyor ve olacak.

16 günde solunum cihazı yapabilen bir ülkemiz ve insan potansiyelimiz olan bir cennete sahip iken, ithalat cenneti olmayı seçmek ve hatta bunu devlet politikası haline getirmek zaten sürdürülebilir değildi.

Şimdi sıra hedeflenen 1 milyon kodlama yazan genci yetiştirip, onları teknoloji kümelerinde toplamak ve onların çarpan etkisiyle 5 milyon yabancı yazılım uzmanını Türkiye’ye çekecek Teknoloji Cennetleri yaratmak olmalı hedefimiz.

Sosyal izolasyon ile gelişecek yeni servis modelleri ve iş olanakları için hazır olmalı gençlerimiz.

Drone Cleaner yani Dron Temizlikçi dönemi hızla gelecek. Her belediye birer DKM ( Dron Kontrol Merkezi ) kuracak. Bu DKM lerde Dron sürücüleri (DS ) konumlanacak ve mahalle mahalle sokak sokak 7/24 temizlik yapacak dronları sürecekler, yönetecekler.

Dron Sürücü Kursları (DSK) yönetmeliği hızla hazırlanacak ve kamu ile özel Dron Sürücüleri yetiştirilecek ve Dron Sürücü Belgeleri verilecek.

Tabiiki bu arada var olan Dron üreten ve AR_GE çalışmaları yapan firmalarımız çeşitli boyut ve işlevde dronları geliştirme ve üretme konusunda hızla yol alacaklar. Zaten başlamış olmalılar diye düşünsek yanlış olmaz sanırım.

Dron ilaç uygalamaları için Eczacılar Birliği toplanmış ve evlere dron ile ilaç dağıtımı konusunu gündemine almış olmaları , kimseyi şaşırtmayacak. Zaten telefon ile başlayan aile hekimlerinin ilaç yazması uygulaması ile raporlu olan ilaçların otomatik eczaneler tarafından verilmesi uygulaması başladı. O zaman o ilaçların eczanelerden alınması yerine dronlarla hastanın evine teslim edilmesi de normal bir uygulama olacaktır.

Aile hekimi demişken , aile hekimine gidip rutin ilaç yazdırma işlemi yerine, doktorun internetten e-posta veya zoom/skype ortamında hastasıyla konuşması veya haberleşmesi de yeni normallerden olacaktır. O arada hastaya Tansiyonunu ölçüp e-posta yazması veya göstermesi, ateşini ölçüp bilgilendirmesinide isteyebilecektir Aile Hekimi.

Evlerimizde aile hekiminin bilgisayarıyla konuşabilen tansiyon ölçer, ateş ölçer, EKG çeken, kan şekeri ölçen, kan ve idrar tahlili yapan apartlar zaten her evin standart alet edevatından olacak. tabiiki benzer bilgiler o kişinin izin verdiği çocuklarının cep telefonlarına otomatik olarak bildirilecek ve bakıma muhtaç veya kontrol edilmesi istenen kişiler online yani anlık canlı olarak sağlık bilgilerini isterlerse paylaşabilecekler.

Özellikle en önemli konu olan hasta olan veya düzenli ilaç kullanmaları gereken kişilerin, almaları gereken ilaçları almamaları önemli bir sorun biliyorsunuz. Ama yakında böyle bir sorun olmayacak çünkü ; ilaçların her birine konacak nano sensörler sayesinde her bir ilaç izlenebilir olacak, o insan ilacı almadığında uyarı gönderecek ve kullanıldığında midede çözülünce de ayrı bir sinyal gönderecek. Proje takibi gibi güncel ve anlık olarak ilaç tüketimi takibi yapılabilecek.

Bu yukarıda saydıklarımızın bir çoğu üretiliyor veya arge çalışmaları bitmiş durumda.

İşte Koronanın yıkıcı yapıcı etkisi ( Disruptive constructive affect ) dedikleri bu olacak.

Anlık internet üzerinden başlayan psikolojik danışmanlıklar yaygınlaşacak ve bunu normal doktor muayeneleri takip edecek. İsmine dron doktor mu diyeceğiz, sanal doktor mu diyeceğiz bilmiyorum ama sosyal mesafeyi koruyarak maksimum hizmeti veren sağlıkçılar , sağlık kuruluşları ve ülkeler bir adım öne geçecekler. Çünkü bu sağlığa ulaşımı da demokratikleştirecek.

İşte burada Alan Musk’ın Starlink projesinin önemi bir kat daha artmış oluyor. Bilmem takip ediyor musunuz ama Starlink projesi ile her ay 60 adet uydu fırlatılıyor ve yakında 15 günde bir 60 uydu atılacak. Peki kaç uydu atılması planlanıyor? 1950 den bugüne 9500 civarında uydu atıldığını da not ederek düşünün bakalım?* (Cevabı yazımın en altına ekledim.).

Neden önemli çünkü 2030 yılına gelmeden internet bütün dünyada bedava olmasını hedefliyor Alan Musk. Üstelik var olan internet hızının onlarca kat hızlı ve onlarca kat az yatırım maliyetli bir çözümle. Evet çok önemli olacak bu hız ve bedava internet yukarıda konuştuğumuz nesnelerin interneti yani neslerin birbirleriyle konuşması için altyapıyı dahada güçlü bir şekilde hazırlamış olacak.

Tek yapmamız gerek hayal etmek, hayallerimize doğru yürümek değil koşmak.

Bunun için tembelliği bırakmamız ve Alan Musk gibi günde 16-18 saat çalışmalıyız.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in sözüyle bugünkü yazımızı sonlandırıyorum;

“İlmin yarısı soru sormaktır.”

 • Sadece Alan Musk’ın 2030 a kadar yani 10 yıl içinde atacağı uydu sayısı 12 000 adet ( On iki bin adet ) !!!!

Altınova, Balıkesir, Türkiye

14.06.2020

Yazar/ Author : Numan Bayrak

https://www.linkedin.com/in/numan-bayrak-5054714/

http://www.numanbayrak.com

http://www.sureklipazar.com

Copyrigths belongs to Author

Execution of the Value Stream Analysis 4 by Space Dreamer -10-

Author : M.Temel AYGUN

Starting the project & defining added value

Before the start of the project, the product or product family is determined, which is going to be analyzed. A product family is a group of products that occupies the same or similar resources in production and order processing. The VSA 4.0 is carried out for the entire order processing process. Therefore, the project team must also be assembled cross-departmentally. Employees from marketing, sales and adjustment development should especially be integrated.

At the beginning it should be clarified which product characteristics are especially important for customers and how they are created today. This helps refine one’s awareness for non-value-adding activities in the VSA. At the same time it is to define, what the value stream has to accomplish in the future in order to establish a striving competitive advantage (e.g. “…we deliver faster than…”, “…free product configuration…”) and to realize the planned business model. Then a clear target should be set by management which KPIs should be improved for the selected product group (e.g. reduce order throughput time to X days, reduce First Time Failure Rate to Y ppm, etc.) to achieve the desired competitive advantage. This makes it easier for the project team to prioritize improvement opportunities. In this way, improvement ideas can already be thought up by the team during the analysis phase to shape the future state vision.

Analyze the current state –  Value Stream Analysis 4.0

The traditional VSA initially creates an overarching understanding of the value stream for all involved. The result is a value stream representation with visualized areas of potential, the  Kaizen flashes. The familiar process boxes from the VSA are first extended upon in the VSA 4.0 in such a way that the collected information sources can be represented in extended notation. The type of data collection is characterized by the collection interval and its type of recording. At the same time, the respective current value is determined and inscribed in the process box. This notation should be used as uniformly as possible across all processes.

Understanding and incorporating storage media for information

To make the handling of data and information transparent, horizontal lines for each used storage medium are now delineated on the value stream map below the process boxes. Examples of storage media are paper, ERP systems, MES or MS Excel®, as well as the employees themselves. Next step is the analysis and representation of the information flows from the sources to the storage media. Therefore, information sources are affiliated with the associated storage media through vertical lines and nodal points.   

Analyzing the use of information

Subsequently, there is a review of which applications the collected information is used for, e.g. in quality management, for order control, or for shop floor management. For every type of usage, just like for storage media, horizontal lines are inscribed. Information sources, in turn, are subsequently affiliated with the applications through vertical (in this case, dashed) lines and points. Here it already becomes evident as to which collected information will not be used or will be used differently than intended.    

Recording wastes in information logistics In this step, the already introduced wastes in information logistics are recorded for all processes and inscribed as Kaizen flashes. Furthermore, the observed level of waste in dealing with information can be quantified by means of figures. As an example, here three figures are specified:

 • Data availability: It answers the question what percentage of necessary information/figures is actually being recorded.
 • Data usage: It shows what percentage of the recorded information sources is actually subsequently used.
 • Digitalization rate: It discloses what percentage of the recorded information sources is digitally recorded.

These figures can be calculated for a single workstation, a line or the entire order throughput.

Example application of VSA 4.0

The example shows a portion of the value stream of a special machine manufacturer, which extends from customer contact all the way to production (Fig. 17). Though products are individually adjusted in size and material depending on the customer’s application the order-specific information processing (customer clarification, adaptation of drawing, CNC programming) is basically the same for every customer project. The programming time for an order amounts to approx. 30 minutes and ultimately represents an implementation of the customer’s desired product parameters in a CNC code.

The following wastes arise from the traditional value stream analysis:

 • Frequent questions from construction to sales
 • Machine downtime during programming
 • Rejects due to programming errors

The application of VSA 4.0 provides further insights:

 • To exchange data and information, twelve different storage media are necessary (number of horizontal lines).
 • The high number of nodal points on the vertical lines of the data exchange indicates that process steps use several storage media for the same information.

Additional wastes arise from this, e.g.:

 • Employees must transmit information from different systems and with different formats by hand.
 • Media disruptions hinder the smooth flow of information and extend the processing time.

The figures confirm the findings and demonstrate additional potential for improvement: 

 • The data availability of the key performance indicators desired by management, such as processing time, quantity, etc. is 0 % for all processes.
 • None of the recorded information is being used in order to push forward an improvement of the value stream (undermost horizontal line). The data usage figure is therefore 0 %.
 • The digitalization rate in the value stream is  0 %, since paper is the storage medium used in different forms for every exchange of information.

Quick order processing through the synchronization of information flows

The traditional VSD aims to reduce the throughput time of a product by eliminating non-valueadding activities. Information is considered mainly from the process control perspective. This doesn’t sufficiently take into account the comprehensive, new opportunities for the use of information through digitalization and networking. Companies in mechanical engineering must consider further information flows beside the information for process control in order to be able to supply customers quickly and flexibly, improve processes, and increase the customer value through information-based services. Four information flows can be recognized that must mesh together in synchronization:

The product flow represents the physical flow of material. In production, this coincides with the product information flow (see below), partly from the flow of suppliers.

The utilities flow controls the provision and transport of necessary operating and auxiliary materials for the execution of an order.

The process information flow comprises information about the condition of production and all supporting processes (like processing time, force, temperature, pressure, etc.).

The product information flow comprises all information about the product. It begins with the customer but leads through development (e.g. drafting of drawing) and work preparation (e.g. programs, work plans) all the way to logistics, production and to the customer.

If one of the four information flows comes to a halt or is not synchronized with the other flows, delays can result due to waiting times. In order to avoid this, a synchronization of these information flows should be ensured. This is especially demanding in production, as all four flows encounter one another here. At a workstation, the work and testing instructions must be available at the same time as the physical product, the tools, fixtures and measurement devices, and the necessary process parameters configured. In addition, the customer is to be linked to the in-house information flows in order to accelerate order clarification, adaptation development and work preparation, but also to receive product information from the usage phase.  

See you in next blog with the following topics :

 • Determining the target condition –  Value Stream Design 4.0
 • Digitally improving product flow
 • The new process in detail

07.06.2020

Kadıköy, İstanbul – TURKEY

M. Temel AYGÜN, Ph. D. in Aerospace Eng.

https://www.linkedin.com/in/mehmet-temel-aygun-1066a514/

Copyright belongs to Author.