1961 İzmit İstiklal Gazetesi – Babamın Yazıları-10 (6.05.1961) İHMAL

Author/Yazan: NUMAN BAYRAKTAROĞLU

OLAYLARIN ARDINDAN

İHMAL

Memleketimizde, çok kere ihmaller; sebebiyet verdikleri hadiselerin “facia”lar şeklinde tezahüründen sonra keşfedilir. Her gün, gazetelerde okursunuz:”Kontrolün ihlali yüzünden, müteahhit demiri az kullanmıştır ve bu yüzden, yapılan filan bina yıkılmıştır.” “Bozulan arabasını sağa iyice yanaştırmayan şöförün ihmali yüzünden arkadan gelen otobüs bindirmiştir, ölü ve yaralı şu kadar.” Vazifesini ihmal eden muhasebeci yüzünden milyonluk müessese iflas etmiştir. “İhmal yüzünden… ” İhmal, ihmal, ihmal…,,

Şimdi, şu son tren faciasına bakınız: Hepimizin içimiz cayır cayır yandı. Ölenlere tanrı rahmet versin, kurtulanlara geçmiş olsun. Çok büyük bir kaza idi, çok. Bu işin hissi cephesidir. Tahkikatların gazetelere akseden kısımlarından öğreniyoruz ki:

1- Hareket memurunun ihmali var. Birinden haber almadan ötekine yol vermiş.

2-Katar makinisti ile şefin ihmali var; tedbir almamışlarmış.

3-Banliyö treni makinistinin ihmali var; dikkat etmemiş.

4- Ve aziz okuyucularım, Devlet Demir Yollarının büyük ihmali var; bir ufak sadme de dahi tuzla buz olacak duruma gelmiş olan eski vagonları çalıştırıyor.

Bunlardan üçünün hakkında derhal takibata geçildiğini gazetelerde okuduk ya, dördüncünün akibetini de bekliyoruz:

6.05.1961

Darıca, Kocaeli, Türkiye

Author/Yazan : NUMAN BAYRAKTAROĞLU1961 İzmit İstiklal Gazetesi-Babamın Yazıları 9 (28.04.1961) Hastanelerimiz..

OLAYLARIN ARDINDAN :

Author/yazan : NUMAN BAYRAKTAROĞLU

Tanrım, hiç kimseyi sıhhatından edip hastaneye muhtaç etmesin. Bu hastahaneler hele Taşranın Devlet Hastahanelerinden biri olursa vay geldi hastanın haline.

Göğüs hastalığına tutulmuş bir arkadaşım vardı. Artvin Devlet Hastahanesinin bu hastalıkla ilgili bir servisinde yatıyordu. Yattığı servise “servis” denmesi için bin şahit lazımdı. Pisti. Bakımsızdı, sinekler yığınak yapmıştı, günlerce doktor uğramıyprdu, odanın içi feci idi ve arkadaşım yürüyerek girdiği servisten, tahmin ettiğiniz gibi öldü ve öyle çıkdı.

Hastalanır ve bir hastahaneye muayene veya tedavi için giderseniz, doktorun karşısına çıkıncaya kadar, kapıcıdan ayrı, hasta bakıcıdan ayrı ve hemşireden ayrı azar yersiniz. Sanki o bakıcılar ve kapıcılar bütün şefkat hissinden yoksul kalmış ve birer azarlama robotudurlar. Hastahanelerin sağlık kısmı ile ilgili doktor ve sağlık memurları hemşireler kısmına sözümüz yoktur. Hoş; bunlardan da bazan merhametsizler çıkıyorya ama binde onu aşmadığı için yekün teşkil etmiyor ve tesirsiz kalıyor. Diğerleri, yani bakıcılar ve kapıcılar takımı, çok nursuz ve merhametsiz oluyorlar. Bunlara, Bakanlık çok az maaş vermektedir. Gerçi çok kere yiyecek, giyecek ve yatacaklarını hastahaneden temin ederler ama aldıkları para da azdır.

Yıllarca terfi etmezler. Dondurulmuş bir kadroları vardır, o kadro ile girerler onunla çıkarlar. Böyle az para verildiği için kaliteleri ve seviyeleri iyi personel bu hizmetlere yanaşmazlar. Bunun için de; doktorundan ne kadar iyi muamele görürse görsün, bir hasta, eğer kendisine ilacını veren ve suyunu getiren hasta bakıcıdan azar yerse iyi olmak şöyle dursun daha hasta olur.

Onun için: Böyle hakikaten eksantrik yerler de çalışacak personele yeteri kadar maaş vermeli ve kaliteli eleman almalıyız.

Bu yazımız tenkit olsun diye yazılmamıştır. Bir temenni olup, hastahanede yatıp çıkmış her hastadan aynı hususun şikayetini kolayca dinleyebilirsiniz.

28.04.1961

Darıca, Kocaeli, Türkiye

Yazan : Numan Bayraktaroğlu

Digital Strategy in Covid-19 Crisis p2 by Space Dreamer.

Learning at the pace of crisis

Moving boldly doesn’t mean moving thoughtlessly, however. Bold action and the ability to learn are highly interrelated. The real-time ability to learn during a crisis is in fact the one ingredient that can turbocharge your ability to scale quickly.

Find a new cadence

In situations of extreme uncertainty, leadership teams need to learn quickly what is and is not working and why. This requires identifying and learning about unknown elements as quickly as they appear. Prior to the crisis, leading companies had already been increasing the cadence of their learning as part of a quickened organizational metabolism (Exhibit 3). Companies can look to their example as they work to adapt to change more rapidly during crisis times—and beyond.Four areas of intervention can help companies learn more quickly during the crisis and the next normal that follows.

Quicken your data reviews

Start by evaluating the frequency with which you review the available data. You should be reviewing multiple sources of data on a weekly (or more frequent) basis to evaluate the shifting needs of your customers and business partners—as well as your own performance. Look to your crisis nerve center as a single source of truth for newly emerging data about your employees, your customers, your channel partners, your supply chains, and the ecosystems in which your company participates. Then turn to secure file-sharing technologies like Box and Zoom to remotely share and discuss insights from this faster pace of data review.

Focus on technology

The abrupt shift to virtual operations and interactions, both inside and outside your organization, also provides an opportunity to accelerate your pace of learning about, and adoption of, technologies with which your organization might have only begun to experiment. As experimentation scales, so does learning. The rapid shift to digital can also reveal potential trouble spots with your organization’s current technology stack, giving you a sneak preview of how well your technology “endowment” is likely to perform going forward. Here are some factors to keep an eye on as you more quickly learn about and adopt new technologies:

 — Data security. Are you experiencing breaches as you move to remote working and data sharing?

 — Scalability. Where are the breaks and crashes happening as 100 percent of your interactions with customers, employees, and business partners go virtual?

 — Usability. Right now customers and business partners often have little choice but to access your products or services through your new digital offerings. Their options will expand as we move beyond the crisis. How well will your new offerings stand up? If your current usability is low, experiment to improve it now, while you still have a captive audience to partner with and learn from.

Test and learn

In normal times, experimentation might sometimes seem a risky game. Changing the working models to which employees, customers, or business partners are accustomed can seem to risk pushing them away, even when those experiments take aim at longer-term gains for all concerned. The COVID-19 crisis, however, has made experimentation both a necessity and an expectation.

Start with the customer-facing initiatives that, while more complex, offer a larger upside. Use automation and predictive analytics to quickly and effectively isolate difficulties. Look for opportunities to standardize what you’re learning to support scaling digital solutions across core business processes. Standardization can help accelerate projects by reducing confusion and creating common tools that broad groups of people can use.

Learning while scaling

As companies increase their rate of metabolic learning, they need to quickly translate what they’re learning into at-scale responses. Scaling what you learn is always an obstacle in a digital transformation. We’ve had plenty to say regarding scaling up analytics, scaling up quality, or innovating at speed and scale. Here we’ll simply highlight the role learning plays in your ability to scale your  digital initiatives.

While companies frequently pilot new digital initiatives with the intention of learning from them before they roll out broadly, these experiments and pilots, in normal times, only test one dimension at a time, like the conversion/engagement/satisfaction rates of individual customers, the unit economics of a single transaction, or the user experience of a given digital solution. Whether they want to or not, companies in crisis mode find themselves in a different type of pilot: one of digital programs at massive scale. The rapid transition to full scale in many types of digital operations and interfaces has brought with it many challenges (for example, building and delivering laptops in under two weeks to all employees to enable 100 percent of them for remote working versus the 10 percent that were previously remote). But it also brings opportunities. At the broadest level, these include the prospect for real-time learning about where value is going in your markets and industry, the chance to learn and feed back quickly what’s working in your operations and your agile organizational approach, and the opportunity to learn where it is you’re more or less able to move quickly—which can help inform where you might need to buy a business rather than build one.

Observing interaction effects

Since scaling quickly requires changing multiple parts of a business model or customer journey simultaneously, now is a valuable time to observe the interaction effects among multiple variables (Interaction effects occur when two or more independent variables interact with at least one dependent variable. The effect of all the    interactions together is often either substantially greater (or lesser) than the sum of the parts).  For example, healthcare providers are facing an increased demand for services (including mental health and other non-COVID-19 presentations) at the same time that their traditional channels are restricted, all in the context of strict privacy laws. This has caused many providers to rapidly test and adopt telehealth protocols that were often nonexistent in many medical offices before, and to navigate privacy compliance as well as patient receptivity to engaging in these new channels. Providers are learning which types of conditions and patient segments they can treat remotely, at the same time that they’re widely deploying new apps (such as Yale Medicine’s MyChart) to accelerate the digital medical treatment of their patients.

Similarly, when a retailer rolls out, within a week, a new app for country-wide, same-day delivery, it’s testing far more than one variability at a time, such as the customer take-up of that new channel. Because of the scale, it can learn about differences in adoption and profitability by region and store format. It can test whether its technology partners can scale across 1,000 stores. It can test whether its supplier base can adapt distribution to handle the new model. Shifting multiple variables simultaneously, however, also increases the degree of difficulty when it comes to interpreting the results—because you’re no longer isolating one variable at a time. Companies who have already invested in AI capabilities will find themselves significantly advantaged. Making further investments now—even if you’ve yet to get going— with continue to pay out postcrisis as well.

Simplify and focus

Given the degree of complexity created by scaled experimentation, organizations need to find ways to simplify and focus to avoid being overwhelmed. Some of that is done for them as the crisis closes many physical channels of distribution and makes others impossible to access. But further streamlining is required along the lines of what is working, what isn’t, and why. This is perhaps the first global crisis in which companies are in the position to collect and evaluate real-time data about their customers and what they are doing (or trying to do) during this time of forced virtualization. Pruning activities and offerings that are no longer viable while aggressively fixing issues that arise with your offerings will help increase the chance of keeping a higher share of customers in your lower-cost, digital channels once the crisis passes.

Don’t go it alone

Research indicates that people and organizations learn more quickly as a result of network effects. The more people or organizations that you add to a common solution space, in other words, the more quickly learning occurs—and the faster performance improves. Some argue that these network effects occur in a so-called collaboration curve.

At a time of crisis, changing needs drive rapid shifts in employee mindsets and behaviors that play out as a greater willingness to try new things. Consider how you can best support the ways your talented employees learn. One option is to build or tap into platform-based talent markets that help organizations reallocate their labor resources quickly when priorities and directions shift—and help talented employees increase their rate of learning. Be sure to look not just within the boundaries of your own company but across enterprises to include your channel partners, your vendors, and your suppliers. Chances are they will be more willing than ever to collaborate and share data and learnings to better ensure everyone’s collective survival.

It’s often the case in human affairs that the greatest lessons emerge from the most devastating times of crises. We believe that companies that can simultaneously attend to and rise above the critical and day-to-day demands of their crisis response can gain unique insights to both inform their response and help ensure that their digital future is more robust coming out of COVID-19 than it was coming in.

10.05.2020

Kadıköy, İstanbul – TURKEY

M. Temel AYGÜN, Ph. D. in Aerospace Eng

.https://www.linkedin.com/in/mehmet-temel-aygün-1066a514/

Digital strategy in a time of crisis by Space Dreamer (episode 5)

04.05.2020

Author: M.Temel Aygün

Now is the time for bold learning at scale.

If the pace of the pre-coronavirus world was already fast, the luxury of time now seems to have disappeared completely. Businesses that once mapped digital strategy in one- to three-year phases must now scale their initiatives in a matter of days or weeks.

In one European survey, about 70 percent of executives from Austria, Germany, and Switzerland said the pandemic is likely to accelerate the pace of their digital transformation. The quickening is evident already across sectors and geographies. Consider how Asian banks have swiftly migrated physical channels online. How healthcare providers have moved rapidly into telehealth, insurers into self-service claims assessment, and retailers into contactless shopping and delivery.

The COVID-19 crisis seemingly provides a sudden glimpse into a future world, one in which digital has become central to every interaction, forcing both organizations and individuals further up the adoption curve almost overnight. A world in which digital channels become the primary (and, in some cases, sole) customer-engagement model, and automated processes become a primary driver of productivity—and the basis of flexible, transparent, and stable supply chains. A world in which agile ways of working are a prerequisite to meeting seemingly daily changes to customer behavior.

If a silver lining can be found, it might be in the falling barriers to improvisation and experimentation that have emerged among customers, markets, regulators, and organizations. In this unique moment, companies can learn and progress more quickly than ever before. The ways they learn from and adjust to today’s crisis will deeply influence their performance in tomorrow’s changed world, providing the opportunity to retain greater agility as well as closer ties with customers, employees, and suppliers. Those that are successfully able to make gains “stick” will likely be more successful during recovery and beyond.

Now is the time to reassess digital initiatives— those that provide near-term help to employees, customers, and the broad set of stakeholders to which businesses are increasingly responsible and those that position you for a postcrisis world. In this world, some things will snap back to previous form, while others will be forever changed. Playing it safe now, understandable as it might feel to do so, is often the worst option.

A crisis demands boldness and learning

Every company knows how to pilot new digital initiatives in “normal” times, but very few do so at the scale and speed suddenly required by the COVID-19 crisis. That’s because in normal times, the customer and market penalties for widespread “test and learn” can seem too high, and the organizational obstacles too steep. Shareholders of public companies demand immediate returns. Finance departments keep tight hold of the funds needed to move new initiatives forward quickly. Customers are often slow to adjust to new ways of doing things, with traditional adoption curves reflecting this inherent inertia. And organizational culture, with its deeply grooved silos, hinders agility and collaboration. As a result, companies often experiment at a pace that fails to match the rate of change around them, slowing their ability to learn fast enough to keep up. Additionally, they rarely embrace the bold action needed to move quickly from piloting initiatives to scaling the successful ones, even though McKinsey research shows bold moves to adopt digital technologies early and at scale, combined with a heavy allocation of resources against digital initiatives and M&A, correlate highly with value creation (Exhibit 1).

As the COVID-19 crisis forces your customers, employees, and supply chains into digital channels and new ways of working, now is the time to ask yourself: What are the bold digital actions we’ve hesitated to pursue in the past, even as we’ve known they would eventually be required? Strange as it may seem, right now, in a moment of crisis, is precisely the time to boldly advance your digital agenda.

A mandate to be bold

What does it mean to act boldly? We suggest four areas of focus, each of which goes beyond applying “digital lipstick” and toward innovating entirely new digital offerings, deploying design thinking and technologies like artificial intelligence (AI) at scale across your business, and doing all of this “at pace” through acquisitions (Exhibit 2).

New offerings

By now you’ve likely built the minimally viable nerve center you need to coordinate your crisis response. This nerve center provides a natural gathering point for crucial strategic information, helping you stay close to the quickly evolving needs of core customer segments, and the ways in which competitors and markets are moving to meet them. Mapping these changes helps address immediate risks, to be sure, but it also affords looking forward in time at bigger issues and opportunities—those that could drive significant disruption as the crisis continues. Just as digital platforms have disrupted value pools and value chains in the past, the COVID-19 crisis will set similar “ecosystem”-level changes in motion, not just changes in economics but new ways of serving customers and working with suppliers across traditional industry boundaries.

In the immediate term, for example, most organizations are looking for virtual replacements for their previously physical offerings, or at least new ways of making them accessible with minimal physical contact. The new offerings that result can often involve new partnerships or the need to access new platforms and digital marketplaces in which your company has yet to participate. As you engage with new partners and platforms, look for opportunities to move beyond your organization’s comfort zones, while getting visibility into the places you can confidently invest valuable time, people, and funds to their best effect. Design thinking, which involves using systemic reasoning and intuition to address complex problems and explore ideal future states, will be crucial. A design-centric approach focuses first and foremost on end users or customers. But it also helps make real-time sense of how suppliers, channel partners, and competitors are responding to the crisis, and how the ecosystem that includes them all is evolving for the next normal emerging after the immediate crisis fades.

Reinvent your business model at its core

Going beyond comfort zones requires taking an end-to-end view of your business and operating models. Even though your resources are necessarily limited, the experience of leading companies suggests that focusing on areas that touch more of the core of your business will give you the best chance of success, in both the near and the longer term, than will making minor improvements to noncore areas. Organizations that make minor changes to the edges of their business model nearly always fall short of their goals. Tinkering leads to returns on investment below the cost of capital and to changes (and learning) that are too small to match the external pace of disruption. In particular, organizations rapidly adopting AI tools and algorithms, as well as design thinking, and using those to redefine their business at scale have been outperforming their peers. This will be increasingly true as companies deal with large amounts of data in a rapidly evolving landscape and look to make rapid, accurate course corrections compared with their peers.

While the outcomes will vary significantly by industry, a few common themes are emerging across sectors that suggest “next normal”  changes to cost structures and operating  models going forward.

 — Supply-chain transparency and flexibility. Neardaily news stories relate how retailers around the globe are experiencing stock-outs during the crisis, such as toilet-paper shortages in the United States. It’s also clear that retailers with full supply-chain transparency prior to the crisis— as well as algorithms to detect purchase-pattern changes—have done a better job navigating during the crisis. Other sectors, many of which are experiencing their own supply-chain difficulties during the crisis, can learn from their retail counterparts to build the transparency and flexibility needed to avoid (or at least mitigate ) supply-chain disruption in the future.

 — Data security. Security has also been in the news, whether it’s the security of people themselves or that of goods and data. Zoom managed to successfully navigate the rapid scaling of its usage volume, but it also ran into security gaps that needed immediate address. Many organizations are experiencing similar, painful lessons during this time of crisis.

 — Remote workforces and automation. Another common theme emerging is the widely held desire to build on the flexibility and diversity brought through remote working. Learning how to maintain productivity—even as we return to office buildings after the lockdown ends, and even as companies continue to automate activities—will be critical to capturing the most value from this real-world experiment that is occurring. In retail, for example, there has been  widespread use of in-store robots to take over more transactional tasks like checking inventory in store aisles and remote order fulfillment. These investments won’t be undone postcrisis, and those that have done so will find themselves in advantaged cost structure during the recovery.

Boldly evolve your business portfolio

No company can accelerate the delivery of all its strategic imperatives without looking to mergers and acquisitions (M&A) to speed them along. This is particularly true with digital strategy, where M&A can help companies gain talent and build capabilities, even as it offers access to new products, services, and solutions, and to new market and customer segments.

More broadly, we know from research into economic downturns that companies that invest when valuations are low outperform those that do not. These companies divested underperforming businesses  10 percent faster than their peers early on in a crisis (or sometimes in anticipation of a crisis) and then shifted gears into M&A at the first sign of recovery.

In more normal times, one of the main challenges companies face in their digital transformations is the need to acquire digital talent and capabilities through acquisitions of tech companies that are typically valued at multiples that capital markets might view as dilutive to the acquirer. The current downturn could remove this critical roadblock, especially with companies temporarily free from the tyranny of quarterly earnings expectations. Because valuations are down, the crisis and its immediate aftermath may prove an opportune time to pick up assets that were previously out of reach. We are already seeing many private-equity firms actively looking to deploy large swaths of capital. 

See you in next blog with the following topics :

 • Learning at the pace of crisis

03.05.2020

Kadıköy, İstanbul – TURKEY

M. Temel AYGÜN, Ph. D. in Aerospace Eng.

https://www.linkedin.com/in/mehmet-temel-aygün-1066a514/

Copyright:https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-strategy-in-a-time-of-crisis

1961 İzmit İstiklal Gazetesi – Babamın Yazıları – 8 (27.04.1961) Millet Vekillerinin Maaşları üzerine

OLAYLARIN ARDINDAN

Yazan/Author : NUMAN BAYRAKTAROĞLU

Millet Vekillerinin Maaşları üzerine

Zannederim herkes, bizim gibi Temsilciler Meclisinin, geçen gün maaşlar hakkında aldıkları sonucu gazetelerde okuyunca üzülmüşlerdir.

Eğer aksi ve uygun bir teklifle durum değişmezse Millet Vekilleri 5400 lira maaş alacaklarmış, bu husus Mecliste tartışılmış ve fakat yinede kabul edilmiş.Bizce, bu işin tartışılmış olması falan hep fasa fisodur. işin aslı, bahis Meclise getirilip sunulduğu zaman, Temsilcilerin yüzde doksanının ağızlarının kulaklarına varırcasına yayıldığıdır. Samimi olarak bunu reddeden muhakkakki çıkmıştır ve onu tasdik eden bulunmuştur ama işte yinede kendi lehlerine sonuçlanmışdır.

Meselenin asıl garibide şu noktalarda toplanıyor ve umumun dikkatini çeken tarafta bunlar:

1- Ortada bir pahalılık varsa ve M. Vekilleri halen aldıkları yüksek dereceli memur maaşları ile geçinemiyorlarsa, memur maaşlarına zam tasarısı meclise geldiği zaman, ayda 250 lira alan bir memura yapılacak olan 105 liralık zamma neden hararetli hararetli itirazlar oldu. (Hoş memurlara yapılan zam tatmin etmekten çok uzak kaldı ve yinede piyasa da fiyatlar artıyor o da başka mesele.) Memur maaşlarına zam tasarısı “yapılması” diye tenkide uğrarken bir Allahın kulu temsilcide çıkıp zammın yapılmasını ve hemde tatmin edici bir şekilde yapılmasını savunmadı. Halbuki M. Vekillerine sıra gelince : Yapılan zammın az bile olduğunu hararetle savunanlar oldu. Halbuki seçim bölgelerine gidip sarf etseler dahi, bir siyasi mebusun, kendisi veya partisi çıkarına yapmış olduğu veya olacağı gezi masraflarını neden hazine karşılasın? Sonra bir vekil yurdu gezecekte hangi bilinmeyen derdimizi ve meselemizi ortaya çıkaracak.

Zaten bu yurdun bütün meseleleri her gün alakalı idareciler, memurlar, vatandaşlar ve basın tarafından bol bol aksettiriliyordu. Şimdiye kadar siyasi m. vekillerinin yaptıkları bütün geziler hep “nasıl kazanacakları ve nasıl oy alacakları” hakkında yapılmıştır ve bunu bütün millet gayet iyi görmüş ve bilmiştir. Millet ve devlet için yaptıkları işlere gelince: yine görmüşlerki: her mecliste ve her memlekette görevlerini ciddiye alan , samimi olarak mesuliyet duygusu taşıyan ve büyük hizmetler gören m. vekilleri mahduttur. Ve diğerleri “salla başı al maaşı” kabilinden, çoğu zaman meclise dahi gelmeden maaş almışlar ve milletlerine çöpçü kadar dahi hizmet etmemişlerdir. Bütün fonksiyonları hazineye yük olmaktan başka bir şey olmamıştır. Onlar, halen aldıkları ile geçinemiyorlarsa 250, 350, 700 ve 1000 lira alanlar geçinemiyorlar mı? Yoksa memurların çocukları ve geçindirecekleri çocukları yok mu? Memurların her türlü medeni ihtiyaçları parasız mı karşılanır? Memurlar, seyahatları parasız mı ( m.vekilleri gibi) yaparlar?

2- Pahallık yoksa, neden en yüksek dereceli bir memurun aldığından fazlasını almaya hak kazansınlar? M. Vekilliği, apartmanlar diktirmek, Kadillaklar sıralamak ve zengin olmak için mi yapılacak hala.?

Elhasıl, işi neresinden incelerseniz inceleyin hepsi aynı kapıya çıkıyor? Ve halkın ağzındada ş: “öyle ya” diyorlar, “yarın siyasi partiler iktidara gelince, bugünkü temsilcilerin çoğu aynı Mecliste vekillerdir, tabii keseri kendi tarafına vuracaklar.,. Fakat biz, bu söylentilere inanmak istemiyor ve M.vekili olsun, vali olsun, general olsun, veznedar olsun, çöpçü olsun aylık ile geçimini sağlayan bütün hizmetlilerin aynı ekranda incelenmesini ve ona göre karar verilmesini bekliyoruz. kemerleri sıkacaksak beraber ve zam göreceksek beraber. Yoksa yine halıkn ağzında sakız olduğu gibi “gemisini yürüten kaptan” misali olmasın bu işler.

İyi olur inşallah temennilerimizle

27.04.1961

Darıca, Kocaeli, Türkiye

Yazan/Author : NUMAN BAYRAKTAROĞLU

Lean Production and Industry 4.0 -Synergies and contradictions by Space Dreamer

26.04.2020

Author : Mr.M.Temel AYGUN

Lean Production and Industry 4.0

Synergies and contradictions

Lean Production and Industry 4.0 are essentially in pursuit of similar goals. Lean Production aims for improvements in the dimensions of time, quality, costs, safety, and motivation. Furthermore, Industry 4.0 accentuates the dimension of the individualization of products and services as well as their offerings within the scope of new business models. As similar as the goals are, the approaches are quite different. With Industry 4.0, the pursuit of simple, stable, and standardized processes is abandoned in support of more complex, self controlling systems. With that the standard, as the important basis in Lean Production for the recognition of deviations, is dropped. Instead of continuous, employee-driven improvement, systems based on big-data and algorithms should optimize themselves. Systematic problem solving by people is potentially replaced by the search for correlation in data instead of the search for the root cause in the real-life process. Flow lines with takt and sequence are dissolved. Thereby important components of standard work are missing as a basis of the recognition of deviations. The line stop (Japanese: Jidoka), as possibly the most important pillar of Lean Production, is in danger. In the case of deviations, intelligent algorithms search for alternative production paths through decoupled systems and thereby cushion the impact of interruptions in the production flow. In this way the important pressure in a Lean Production system, to immediately recognize and analyze a deviation and come up quickly with a solution to the problem, is dropped. This short account provides plenty in terms of a potential for conflict in the interplay of both approaches. The risk of an ideal-typical implementation of Industry 4.0 lies in the penetration of the “lean” improvement cycle from the recognition of deviations, the causative solution of problems, and the continuous development of processes and employees.

If this topic is treated deliberately, digitalization and Industry 4.0 offer a new, larger solution space for the development of Lean. The foundation for this is the opportunity for an exchange of information between random end points of the value stream in shortest time. Great potential is possible in the following areas, among others:        

 • The product, as an information carrier, generates data and actively controls its production process.
 • The configuration of (standard) work instructions and workspaces takes place through the product.
 • Condition monitoring leads to faster, more reactive problem solving, e.g. through the linking and processing of product and process data.
 • Prediction allows for proactive problem solving if deviations are recognized before impacts on the production process occur.
 • Companies are able to standardize large and customer-individualized workloads at less efforts, e.g. when the product provides the configuration and provision of its own standard work documents during the production process.

Lean 4.0 – reaching the next level  of excellence through digitalization

The ideal in Lean Production is characterized by 0 errors, 100% value creation and 0% waste, one piece flow, and employee orientation. In the age of digitalization and Industry 4.0, there is no reason to change something with this ideal. There are, however, new opportunities for bringing an existing Lean Production system closer to  these goals step-by-step by integrating the potential of digitalization into the familiar Lean methods without giving up the underlying mindset.

If you consider the development of Lean in companies, different development horizons can be identified:

1. Lean – first walking attempts

Many companies make their first lean walking attempts with topics like 5S, quick setups, KANBAN and group work. If this “Lean toolbox” is used within the scope of individual improvement projects without the system mindset, Lean will not unfold its full effect and the results won’t be sustainable.

2. Value stream perspective

With the goal of letting products flow and reducing throughput times, Value Stream Management helps to develope the vision of a lean value stream. Taking this up, Lean projects serve the implementation of this vision and are placed in a general context. Initially stabilized and then standardized processes are geared towards the customer takt. Significant improvements in quality, productivity, and inventory are often the result. This approach is driven from the topdown, however.

3. Employee perspective

In order to secure an achieved condition and continue to improve, deviations from standards (such as time constraints, process parameters, etc.) must be reliably recognized by employees and management and have to trigger new PDCA cycles. Many companies are currently introducing such an improvement approach with “Shop Floor Management”. It is supported by leadership that clearly specifies an improvement direction (but not the solution) and supports its employees in daily improvement routines. This demanding leadership approach leads to continuous process improvement along with the simultaneous development of employees and their problem solving skills.

4. Digital Lean

Only after a sufficient degree of Lean maturity has been reached and the respective culture has been anchored, the digital upgrading of established solutions should be started. A focused digitalization must take place within the context of the overall value stream goals. Questions can be, for example:

 • Which workstations or machines are especially critical to quality?
 • At which workstations does a flexible and simultaneous mistake-proof design play a role?
 • Which problems were not able to be solved to satisfaction up to this point?

Before a new technology is introduced, it must also be asked how stable it is, which new process risks it brings along, and whether it can be integrated into Lean procedures without additional waste. In this way, for example, a problem analysis solely on a data basis or on a screen contradicts the underlying Lean improvement principle of directly and personally grasping the situation at the location of occurrence (Japanese: Genchi Genbutsu).

5. Lean 4.0

The digital upgrading improves a lean system within the previous value stream thinking. In order to achieve the next horizon in terms of faster and more flexible order processing, a cross-departmental synchronization of information and material flows is necessary (“Lean 4.0”). The starting point is therefore the customer’s request and its integration into the supplier’s IT systems. One question, for example, can be how individualized customer requirements can be implemented in terms of standard work at every workstation without additional planning effort (e.g. during work preparation). Here, at the latest, Lean abandons production and becomes a company-wide management approach. 

See you in next blog with the following topics :

 • Digital development paths using  the Toyota House as an example
 • Stable and Standardized Processes
 • Visual Management
 • Levelled Production

26.04.2020

Kadıköy, İstanbul – TURKEY

M. Temel AYGÜN, Ph. D. in Aerospace Eng.

https://www.linkedin.com/in/mehmet-temel-aygün-1066a514/

Copyright : https://industrie40.vdma.org/en/viewer/-/v2article/render/26009125

1961 yılı İstiklal Gazetesi- Babamın Yazıları- 7 Olayların Ardından (23.04.1961) Mahkeme Zabıt Katipleri ve Yıpranma Zammı Meselesi

OLAYLARIN ARDINDAN

Yazan/Author : NUMAN BAYRAKTAROĞLU

Mahkeme Zabıt Katipleri ve Yıpranma Zammı Meselesi

Matbuatı yakından takip edenlerimiz bilirler. Her sene mali yıl yaklaşırken, mahkeme zabıt katiplerine, mesai gözetmeksizin ve yaptıkları yorucu işlerden dolayı maktu bir tazminat verileceği söylenir, bunun için yazılar yazılır, vaadler yapılır ve hiç bir şey yapılmadan öylece kalır.

Bir kere: Bunlara yapılacağı söylenen ve yapılmayan zam söylentilerinin, huzurları üzerinde yaptığı ağır tahripleri bıraksak dahi, hakikaten dehşetli geçim sıkıntısı çekenlerin durumları gayet açık görüldüğü halde neden yapılmaz anlamak mümkün değildir.

Objektif bir bakışla zabit katipleri ile diğer devlet ve hususi iş yerlerinde çalışanlar karşılaştırılırsa, biraz insaf sahipleri tarafından kolayca görülürki; zabıt katiplerinin iş hayatları son derece yıpratıcı ve yorucudur. Bilmem siz hiç mahkeme kalemlerinde, gazete okuyan, siyaset yapan, Spor Toto münakaşası yapan ve esneyen adam gördünüz mü? Her ne zaman giderseniz gidiniz, bütün katipler önlerinde yığılan kule gibi dosyalarla muharebede ve meşgüldurlar. Ya şu duruşmalara ne demeli, doğrusu, duruşmada geçen bir saatlik çalışmanın diğer bürolardakinin beş saatine bedel olduğunda kimsenin şüphesi olmasa gerektir.

Pekii durum buda neden zam yapılmaz değil mi? İşte bütün mesele buradadır ve biz açık konuşmalıyız. Bu zam söylentileri, tasarıları ve teklifleri zabıt katipleri zümresine değilde mesela yargıç ve savcılar zümresine olsa idi çokdan çıkdı idi. Nitekim, zabıt katiplerine çok ve yorucu çalışmalarından dolayı yapılması mukarrer zam düşünülürken, halen yargıç ve savcıların aldıkları tazminatların hayali dahi yokdu. Ancak şu varki; bizde, hükümetler dahi daima başların dileklerine kulak asar ve arzularını yerine getirir.

Biz bu, zamların yapılmayıp böylece sürüncemede kalmasında katiplerin amirleri durumunda olanlarda da ihmal görüyoruz. Binbeşyüz lira maaşdan sonra 800 lirada tazminatı cebe indiren bir yargıç, ikiyüz elli lira alan bir katibin 80-100 liralık tazminatı mevzundada bigane kalmamalıdır. Ve kalmamalı idi. Çevre ve seviyeleri göz önüne alınırsa, hukukçularımızın, her an göz göze baktıkları mesai arkadaşlarının bu pek haklı ve haklı olduğu kadar mütevazi isteklerinin hedef bulması işden bile değildir. Temennimizde budur.

23.04.1961

Darıca, Kocaeli, Türkiye

Yazan/Author : NUMAN BAYRAKTAROĞLU

1961 İzmit İstiklal Gazetesi – Babamın yazıları – 6 Olayların Ardından ( 20.04.1961 )- GAİPTEN SESLER..

OLAYLARIN ARDINDAN

GAİPTEN SESLER…

Yazan/ Author :NUMAN BAYRAKTAROĞLU

Allooo.. diyorum mütamadiyen alloo…

Karşıdan, sinek vızıltısından daha hafif ve anlaşılması kabil olmayan bir ses geliyor; Bu; telefonla, bir saattir konuşmak istediğimin sesi olmalı her halde. Aradaki santrallardan, nihayet konuşamayacağımız ihtarını alınca ohh..Kurtuldum diye seviniyorum. Konuşma arzumuz mühim bir hususa tekabül ettiğinden aradaki vasıtalarla güçbela, oda yarım yamalak meramımızı aktarabiliyoruz.

Bu şekilde müşkül telefon konuşmasının, feza ile dünyamız, dünyamızla Merih yıldızı veya Türkiyemizin bir ucundan öteki ucuna yapılmak istendiği zannedilmiyor herhalde değil mi?

Gazeteler her gün, PTT idaresine ait telefon konuşmalarından şikayet ederler. Bunlar, telefondan gayrı her türlü muhabereleşme imkanlarının mevcut olduğu şehirler arası için yapılan şikayetlerdir hemde. Halbuki birde şu duruma bakınız: Yukarda yapılamayan telefon konuşması, bir Vilayet içinde biri merkez diğeride kazaya bağlı iki nahiye arasında yapılmak istenmişti. Bunların kilometre olarak birbirine uzaklıkları 100 kilometre içinde idi.

Tabiatiyle jandarma hatlarından bahsettiğimi derhal anlamışınızdır herhalde. Bahsi geçen iki nahiyede Kocaeline aittir, ancak biz sadece Kocaeli hudutları dahilindeki jandarma hatlarının ve haberleşme makinalarının düzensiz olduğunu demek istemiyoruz. Her nedense Türkiye hudutları dahilinde bütün Jandarma Teşkilatına ait telefon hatları böyle bozuk düzen gider duru. Bir kimsede çıkıp bu gidişe “DUR” demez.

Bizim, Kocaeli sayın Jandarma Kumandanından dileğimiz şudurki: Jandarma telefon hatlarında ve aletlerinde devam edegelen bu düzensizlik alışkanlığına bir son versinler ve Kocaeli teşkilatını örnek bir hale getirsinler.

Biz bu yazıyı, “iş olsun” diye yazmıyoruz, bizzat şahit oldukda onun için sayın Kumandandan rica ediyoruz.

Ve sözümüzün ilgi ile karşılanıp bize hak verileceğine de inanıyoruz.

20.04.1961

Darıca, Kocaeli, Türkiye

Yazar /Author : NUMAN BAYRAKTAROĞLU

 • Not ; 1960 larda telefonlar bir memur tarafından bağlanırdı. Yani siz evdeki telefonla santral memurunu arardınız, sonra bana “Mehmet Kuşcuyu bağla lütfen” derdiniz ve sizin kablonuzu alıp , aradığınız kişiyi önce memur arayıp ” Mehmet bey sizi Numan bey arıyor bağlıyorum derdi” ve telefon bağlanırdı.İsterse konuşmalarınızı memur kesebilirdi acil durumlarda.

Bu konuşma sadece santralin bulunduğu kasaba için geçerliydi. Şayet başka bir şehiri arayacaksanız santral memurunu aradınız ve istediğiniz kişinin telefon numarasını ve ismini verip yazdırırdınız.

Yazdırmada 3 çeşitti;

Normal

Acele

Yıldırım

şeklinde. Duruma göre 1 saat duruma göre 5 saat beklerdiniz ve karşı taraf bulunduğunda sizi memur bağlar ve konuşurdunuz.=))

Covid-19’a Tepkimiz Nasıl Olmalı?

Covid-19’a Tepkimiz Nasıl Olmalı?

Yazar/ Author : Mr. Muhammed Satılmış

Bugünlerde tek gündemimiz var. Covid-19.

Herhangi bir platformda aynı konu. Hatta olumsuz durumu daha çekici hale getirmeye çalışan haber davetleri telefonumuzda, bilgisayarımızda ve televizyonlarda.

Umutlu ve neşeli olmaya çalışıyoruz ancak her an mümkün olmadığı kesin.

Hangi durumda olursak olalım, yaklaşım ve seçimlerimiz bizi bulunduğumuz noktadan ya daha iyi ya da daha kötü yerlere götürecektir. Bugün olduğu gibi olumsuz bir durumla karşılaştığımızda sergilediğimiz yaklaşımlar ve sonrasındaki seçimlerimiz belirleyici olacaktır. 

Avrupa Sosyal Psikoloji Dergisi’nde bir araştırmaya yer verilmiş. Sahte bir iş ilanına başvuran gönüllülere ya dik oturmaları ya da kambur durmaları söylenmiş. Formu doldururken dik oturanlar kendilerini kambur duranlara göre çok daha olumlu değerlendirmişler.

Bu yüzden, malum ortak gündemimize karşı dik durarak daha güçlü olmamız mümkün. Bu dönemde daha çok birlikte olduğumuz ailemiz özellikle çocuklarımız için, ailemizdeki büyüklerimiz için, iş arkadaşlarımız için ve herkes için dik durabiliriz. İçimizde olumsuz konuşan, “parazit ses” dediğimiz kendimize karşı da tabii ki.

Dik duruşumuz öncelikle iş başvurusundaki gibi fiziksel olmalı, kesinlikle faydalı. Sonra zihinsel bir dik duruş ve eşlik eden basit önlemler, hepsi bu.

Buraya kadar bireysel tarafımızı ele aldık, peki kurumsalda yaklaşımımız nasıl olmalı?

Zor zamanlarda lider yöneticilere daha çok ihtiyaç duyarız. Çünkü bu zamanlarda hayatımızdaki değişkenlikler, belirsizlikler ve karmaşa artmıştır. Kurumlarda liderlerin yönlendirici söylem ve yaklaşımları ile ekiple yazılı, sözlü, empatik, gerçekçi ve güven telkin eden iletişimi kurum içindeki dedikoduları önleyecek, umutların azalmasına müsaade etmeyecek ve olası kayıpları en aza indirecektir.  

Kurumlarda lider yöneticilere ihtiyaç artsa da, herkese iş düşmektedir. Herkesin bulunduğu ortamda ve etki alanında liderlik yapması gerekir. Özellikle bu tür zamanlarda sadece başkalarından fayda beklenen edilgen yapılar yetersizdir. Tüm ekibin aktif olması ve proaktif çözümleri araştırması gerekmektedir.

Peter Drucker’ın yönetim etkinlik formülü bugün yaşadıklarımız karşısında da bizler için yol haritası niteliğinde:

1. “Yapılması gereken nedir” diye sorun

2. “Bizim için doğru olan nedir” diye sorun

3. Eylem planlarını geliştirin

4. Kararlarınızın sorumluluğunu üstlenin

5. İletişimin sorumluluğunu üstlenin

6. Problemlerden çok fırsatlara odaklanın

7. Üretken toplantılar yürütün

8. “Ben” yerine “Biz” diye düşünün ve konuşun

Covid-19’un bir gün tarih olacağı kesin. Yaklaşım ve seçimlerimizin kontrolünü elden bırakmamak ve krizin neticelerini tecrübeye dönüştürmek zor değil. Özel ve iş hayatımızı etkin yönetebilmenin imkansız olmadığını kabul ederek her günün sabahına daha yüksek enerjiyle uyanabiliriz.   

18.04.2020

İstanbul, Türkiye

Yazar/Author : Muhammed Satılmış

Kıdemli Danışman, Eğitmen, Profesyonel Koç

https://www.linkedin.com/in/muhammed-satılmış-executive-mba-24675418/

Lean and Industry 4.0 – Two Approaches, One Goal by Space Dreamer

18.04.2020

Author : Mr.M.Temel AYGUN

Lean Production –  An attempt at a definition

The pioneer in the development and application of lean production is the Japanese automobile manufacturer Toyota. At first glance a variety of methods and principles are amalgamated under the umbrella of the Toyota Production System (TPS). Looking closer they comprise a holistic approach to the orientation of all activities towards the generation of customer value and the elimination of non-value-adding activities.  

Lean is a strategic approach to improve operational excellence in the dimensions time, quality, productivity and flexibility. It is based on consistent values to engage people by leading from the shop floor, respect for people, teamwork and  the development of exceptional associates and partners.

Whether in production or in adjoining areas like development or purchasing, the following applies: The fundamental mode of action of Lean lies in closely connected processes in which problems  cannot hide and in employees who causatively solve these problems.

Meaning of standards

Standards with regards to Lean Production determine the current best methods for fulfilling a work task. The following applies: The right process delivers the right results.

Standards are usually the result of a process analysis and the subsequent elimination of instability and non-value-adding activities. The improved process or procedure is documented and rehearsed for as long as it takes to deliver stable results. It is differentiated between general work standards (e.g. about safety in production), process standards (e.g. technical parameters), standard procedures (e.g. procedure of daily team meetings or material replenishment), and standard work. Standard work contains guidelines for

 • the time it takes for the fulfillment of a work task
 • the sequence of work steps, and
 • the permitted inventory of materials at a  workstation.

Standards build the baseline for continuous improvement, as they comprise the basis to justify the current process performance and, thus, they enable the identification of deviations

Lean is a holistic approach,  not a methods toolbox

Many companies begin their journey with Lean in production, often with their first 5S campaigns or the development of KANBAN cycles for material controlling. If the correct methods are applied to the recognized waste, success will possibly set in. Often, however, disillusionment follows this project-driven approach, as these improvements are not sustainable. Among  others, the reasons for this are:    

 • The isolated method application does not take place within the context of other methods (e.g. the 5S is introduced production-wide instead of focusing within the scope of the running setup time project).
 • There is no value stream vision that synchronizes the improvement projects among one another in a targeted way (e.g. a setup time reduction project is carried out at machine X without reducing subsequent lot sizes and throughput times).
 • A culture is missing that secures the improvements (e.g. if management doesn’t understand the necessity of standardizing and  stabilizing new processes by detecting  deviations).

The successful anchoring of Lean Production requires a system concept, a change in attitudes and awareness, and a long-term approach that extends beyond short-term savings targets.

The interplay of Lean elements  in the Toyota Production System

Using the example of the TPS, the ideal interplay of lean elements is explained.

The basis of TPS are organizationally and technologically stable or managed processes (e.g. in material provision or machining), that are subsequently standardized. 

The standardization of processes facilitates the secure (possibly takt-bound) interplay of processes and is the prerequisite for moving workstations closer together. The better processes work together, the lower the buffer stocks can be defined, the smaller is the space required, and the better are the material flows.

The transfer of ever smaller batch sizes all the way to individual pieces facilitates the detection of defects, a quick escalation (Japanese: Jidoka), as well as the subsequent fault isolation.

Visual management facilitates the recognition of deviations from standards (e.g. quality or process performance target).

Recognized target/actual deviations ideally trigger problem solving or improvement processes (cf. Plan Do Check Act, PDCA), which begin with the question of the true cause. Here, deviations can be recognized in comparison to an existing standard or even with respect to new, more demanding target conditions.

Finally, improvements lead to a higher level of stability or more efficient processes as well as employees with increased problem solving skills.

Impact directions of digitalization and Industry 4.0

Generally, digitalization can be characterized  by two basic impact directions.

 • First, by means of the digitalization of one’s own internal processes for efficiency enhancement (Field A). If the improvement of time, quality, and costs were the dominant topics of the past, flexibility and individuality are becoming increasingly more important.
 • Second, through the generation of an additional customer benefit through the digitalization of the product or service offering (Field B).

The digitalization and interconnectivity of the products provide machine manufacturers with the opportunity to keep interacting with the customer beyond the time of sale. The product becomes the basis of continual customer communication. This can result in new data-based services and possible business models. Here it is pivotal that an additional benefit results, which is perceivable by the customer (e.g. through quicker delivery in ≤ x days or increased technical machine availability at x %, etc.) and for which the customer is willing to pay. In a completely digital business model architecture, a digital process integration of the customer with digitally supported value-added service and a digital payment model are merged (Field C).

Industry 4.0

Industry 4.0 stands for the superordinate idea of taking value creation to a new level through the merger of information and communications technology with production technology. This means knowing and networking products, operating resources, production processes, and organizational procedures. The networking should take place here both vertically from the sensor to the cloud and horizontally via customer-supplier relationships in value creation networks. The person takes center stage who orchestrates the digitally supported processes and is supported by digital tools in his or her decision-making. Employee motivation should be encouraged through tools. Intelligent products possess both information with regards to their own manufacturing process and the ability to collect and communicate data during the production and utilization phase.

The overall objective of Industry 4.0 is to save costs by higher productivity and, at the same time, to achieve direct benefits for customers and for one’s own company through better  quality and new business models. Procedures should become more efficient and customers should profit from higher reliability of delivery  as well as more individualized products. For the planning and implementation of Industry 4.0, there is no template or methods toolbox. Each company needs to define and follow its own path.

See you in next blog with the following topics :

 • Synergies and contradictions
 • Lean 4.0 – reaching the next level  of excellence through digitalization

18.04.2020

Kadıköy, İstanbul – TURKEY

M. Temel AYGÜN, Ph. D. in Aerospace Eng.

https://www.linkedin.com/in/mehmet-temel-aygün-1066a514/

Copyright : https://industrie40.vdma.org/en/viewer/-/v2article/render/26009125